Ziekenhuizen en umc’s kunnen dit jaar een flinke slag maken met de inhaalzorg

De meerderheid van de ziekenhuizen verwacht de zorg waarvan zij nu weten dat die is uitgesteld door corona dit jaar alsnog te kunnen verlenen. Voor de overige ziekenhuizen geldt dat zij een deel van deze zorg gaan verlenen in 2021. Dit blijkt uit de voorlopige analyse die zorgverzekeraars hebben gemaakt van de plannen van individuele ziekenhuizen en umc’s voor de inhaalzorg. Zorgverzekeraars zijn blij dat de ziekenhuizen een goede balans hebben gevonden tussen het zo snel mogelijk helpen van patiënten en herstel van hun medewerkers na de intensieve coronaperiode. 

Ziekenhuizen en umc’s maken plannen voor het inhalen van uitgestelde zorg. Het overgrote deel van die plannen is nu af. Ziekenhuizen beschrijven in deze plannen hoeveel inhaalzorg ze verwachten en hoe ze in die vraag gaan voorzien met de beschikbare capaciteit. De koepel van zorgverzekeraars verzamelt en analyseert de plannen, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zo snel mogelijk alle patiënten kunnen helpen van wie de behandeling is uitgesteld. Op dit moment werken zorgverzekeraars aan het compleet maken van alle informatie. Omdat dit proces nog loopt, en we te maken hebben met een aantal onzekerheden zoals de ontwikkeling van de Delta-variant, hebben we nog geen definitief beeld van de inhaalzorg.